Výbor místní organizace

funkční období 2022 - 2024

RNDr. Filip Chvátal, Ph.D.

předseda místní organizace


Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.

místopředseda místní organizace

JUDr. Michaela Dumbrovská

místopředsedkyně místní organizace

Ing. Bohumil Bílek

místopředseda místní organizace

Mgr. Ing. Jiří Haičman

místopředseda místní organizace


Členové výboru


Ing. Bc. Miroslav Dvořák, CSc.
Bc. Jiří Hofr
Lukáš Moravec
Ing. Pavel Studeník
MUDr. Vojtěch Weinberger
Mgr. Jindra Wojtková