Výbor místní organizace

funkční období 2022 - 2024

RNDr. Filip Chvátal, Ph.D.

předseda místní organizace


Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.

místopředseda místní organizace


JUDr. Michaela Dumbrovská

místopředsedkyně místní organizace


Ing. Bohumil Bílek

místopředseda místní organizace


Mgr. Ing. Jiří Haičman

místopředseda místní organizace


Ing. Bc. Miroslav Dvořák, CSc. 

Bc. Jiří Hofr

Lukáš Moravec

Ing. Pavel Studeník

MUDr. Vojtěch Weinberger

Mgr. Jindra Wojtková