Výbor místní organizace

funkční období 2019 - 2020

Ing. Bc. Miroslav Dvořák, CSc. 

předseda místní organizace


RNDr. Filip Chvátal, Ph.D.

1. místopředseda místní organizace


JUDr. Michaela Dumbrovská

místopředsedkyně místní organizace


Ing. Bohumil Bílek

místopředseda místní organizace


Mgr. Ing. Jiří Haičman
Bc. Jiří Hofr
Mgr. Marie Jílková
Mgr. Pavel Kyncl
Ing. Igor Kyselka, CSc.
Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.
MUDr. Vojtěch Weinberger