Volební program

pro období 2022-2026

Volební program


Přípravu volebního programu jsme brali opravdu zodpovědně. Vytvořili jsme široký tým lidí z různých oborů a přizvali obyvatele města, aby nám pomohli vytvořit takový program, který bude pro Brno nejlepší. Výsledek můžete zhodnotit níže. 

Program pro celé Brno naleznete zde: Tady Brno

Volební program 2022 - 2026

FUNGOVÁNÍ RADNICE

 • Budeme naslouchat vašim problémům a otevřeně se s vámi bavit o jejich řešení.
 • Máte právo vědět, co se děje na radnici. Nebudeme nic držet pod pokličkou.
 • Práce politiků musí být vidět i v terénu.
 • Nabízíme skvělý tým mladých, energických a zkušených lidí z praxe.
 • Zasadíme se o zvýšení participace obyvatel na fungování radnice a konkrétních rozvojových projektech

SOCIÁLNÍ VĚCI A BYDLENÍ:

 • Budeme podporovat navyšování počtu dětských skupin a tříd mateřských škol v městské části.
 • Ve spolupráci s městem budeme navyšovat počty městských bytů. Z bytového fondu vyčleníme 20 % bytů, které budou primárně určeny pro rodiny s dětmi a seniory.
 • Zajistíme dostupnou domácí péči tak, aby senioři mohli zůstat ve svém přirozeném prostředí co nejdéle a vytvoříme systém opravdové odlehčovací služby.
 • Obnovíme bytovou výstavbu a vytvoříme síť družstevních a městských bytů s cenově dostupným nájemným
 • Nastavíme transparentní postupy pro přidělování městských bytů. 20 % městských bytů bude prioritně určeno pro rodiny s dětmi a seniory.
 • Prioritou naší městské části bude rozvoj bydlení, služeb a kultury v opuštěných továrních komplexech a v Jižní čtvrti, tak aby se staly chloubou našeho města (Chytrá čtvrť Špitálka, areál Dřevopodniku u Křenové, Mosilana, areál Šmeralu aj.)
 • Oživíme centrum našeho města. Budeme dbát na vizuální stránku ovlivňující veřejný prostor. Budeme aktivně nabízet městské prostory pro podporu podnikání, obchodu a služeb, které v našem centru chybí. Vytvoříme pozici koordinátora městských prostor pro obchod a služby.

DOPRAVA

 • Chceme město prostupné pro všechny druhy dopravy. Ve spolupráci s našimi partnery na magistrátu zásadně zrychlíme výstavbu cyklostezek a cyklopruhů, aby se dalo městem bezpečně projet na kole. Budeme navyšovat kapacity parkování pro místní obyvatele tam, kde akutně chybí. Nová parkovací místa chceme do budoucna řešit primárně v podzemí, nebo v parkovacích domech.
 • Zřídíme krátkodobá parkovací místa u škol, nemocnic a úřadů.
 • Budeme odstraňovat bariéry ve veřejném prostoru pro rodiče s dětmi, seniory či Brňany s postižením. Chceme prosazovat bezpečný průchod pro chodce v rámci rekonstrukcí ulic. Při uzavírkách zajistíme adekvátní obchůzné trasy.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • Budeme pokračovat v rekonstrukci a zpřístupnění nábřeží řeky Svratky a Svitavy. Prosadíme zvýšení investic do veřejné zeleně. Důraz budeme klást na rekonstrukci malých parků, ulic, náměstí a celkově zkulturnění veřejného prostoru, který je vizitkou našeho města.
 • Rozšíříme nabídku sportovišť pro volný čas (např. workout), rozšíříme počet odpočinkových míst včetně laviček, grilovacích míst a jiných prvků oživujících veřejný prostor (šachové stolky atd.)
 • U dětských hřišť zvýšíme dostupnost toalet a budeme investovat do jejich osvětlení.
 • Otevřeme další hřiště a plácky pro větší děti i dospělé.
 • Zlepšíme údržbu a kontrolu nádob na odpad v ulicích, tak aby nezpůsobovali znečišťování svého okolí.

SÍŤ KVALITNÍCH A SPECIALIZOVANÝCH ŠKOL

 • Budeme pokračovat v rekonstrukci škol a školních hřišť. Zvýšíme investice do dalšího vzdělávání učitelů našich mateřských a základních škol. Budeme více podporovat učitele a ředitele našich škol v absolvování kurzů, které jim pomohou zdokonalovat se a předcházet syndromu vyhoření.
 • Zavedeme možnost studijního volna pro učitele našich škol. Jednou za 8 let budou mít učitelé možnost vzít si až roční studijní volno, během kterého budou mít prostor intenzivně se vzdělávat, nebo se zúčastnit pracovní stáže v zahraničí. Školy podpoříme vytvořením podpůrné vzdělávací skupiny pedagogů, která bude k dispozici při vykrývání pobytu učitele mimo školu.
 • Budeme podporovat ředitele našich škol v návštěvách inspirativních škol po celé republice. Sdílení zkušeností pomůže v rozvoji školství v naší městské části.
 • Zavedeme možnost využít externí mentoring, který umožní učitelům lépe reflektovat svou práci, což bude mít pozitivní vliv na růst kvality vzdělávání.

KULTURA

 • Kultura se musí dostat blíž k lidem. Budeme podporovat lokální festivaly v ulicích, které oživují naše město (Festival Uprostřed, Kamenka open, Lužánecká open, Ponava fest aj.) Budeme podporovat naši kulturní příspěvkovou organizaci Kaveeska v pořádání kulturních akcí pro rodiny s dětmi a seniory na různých místech naší městské části.
 • V městských parcích podpoříme v letních měsících pořádání divadelní představení pro děti.
 • Podpoříme Meeting Brno, díky kterému se stává naše městská část středobodem kulturního života republiky.
 • Budeme podporovat vznikající kulturní centrum u Mendlova náměstí, které bude přínosem ne jenom pro Staré Brno.
 • Obnovíme tradici loučení se zimou, hodů, svatomartinských průvodů, Mikulášů aj.