Volební program

pro období 2018-2022

Příprava programu pro aktuální volební období


Přípravu volebního programu jsme brali opravdu zodpovědně. Vytvořili jsme široký tým lidí z různých oborů a přizvali také další obyvatele města, aby nám pomohli vytvořit takový program, který bude pro Brno nejlepší. Výsledek můžete zhodnotit níže. 


Program pro celé Brno naleznete zde: Brno je boží

Volební program


 • Město musí být prostupné pro všechny druhy dopravy. Ve spolupráci s našimi partnery na magistrátu budeme podporovat stavbu záchytných parkovišť, spojíme cyklostezky a budeme podporovat všemi silami propojenou síť městské železnice a MHD
 • Budeme odstraňovat bariéry veřejného prostoru pro rodiče s dětmi, seniory či Brňany s postižením
 • Zřídíme krátkodobá parkovací místa u škol a nemocnic
 • Obnovíme bytovou výstavbu a vytvoříme síť družstevních a městských bytů s cenově dostupným nájemným
 • Zrekonstruujeme a zpřístupníme nábřeží brněnských řek. Prosadíme zvýšení investic do veřejné zeleně. Prosadíme zlepšení stavu veřejného prostoru - důraz bude kladen na okolí nádraží, Staré Brno, oblast okolo ulic Tkalcovská a Cejl ale i jiné.
 • Prosadíme síť kvalitních a specializovaných škol
 • Budeme pokračovat v rekonstrukci škol a školních hřišť
 • Zajistíme dostupnou domácí péči tak, aby senioři mohli zůstat ve svém přirozeném prostředí co nejdéle a vytvoříme systém opravdové odlehčovací služby
 • Prosadíme výstavbu jižního centra s lidskou tváří, kde se propojí tolik chybějící parky s bytovou výstavbou, obchody a pracovními místy - vše bude kvalitně dopravně obslouženo a propojeno
 • Budeme podporovat vznik funkce koordinátora staveb a uzavírek ve spolupráci s Městskou částí Brno-střed, který bude řešit následné návazné investice. Jeho prostřednictvím budeme informovat a vizualizovat dopravní uzavírky a výluky a řešit náhradní dopravní cesty a trasy
 • Rozšíříme nabídku sportovišť pro volný čas, včetně bezbariérových (např. workout), rozšíříme počet odpočinkových míst včetně laviček, grilovacích míst a jiných prvků oživujících veřejný prostor (šachové stolky atd.)
 • Zasadíme se o zvýšení bezpečnosti na silnicích, ve školách, na hřištích a na rizikových místech
 • Zasadíme se o včasné vyvážení kontejnerů s tříděným odpadem a jejich postupné umisťování do prostorově oddělených prostor s co největší estetickou hodnotou
 • Zasadíme se o zvýšení participace obyvatel a využití participativního rozpočtu