Nejvýznamnější počiny

volební období 2022-2026

Rekonstruujeme školy

Zajistili jsme modernizace ve školách za více než 100 mil. Kč. Zavádíme bezpečná K+R místa v okolí škol.

Podporujeme senior bus

senior bus odveze seniora k lékaři či na úřad. Plánujeme rozšiřování této služby.

Nová pravidla přidělování městských bytů

Prosadili jsme nová Pravidla přidělování městských bytů

Zavádíme family pointy a senior pointy pro snažší život ve městě. Otevíráme nové bezbariérové toalety s přebalovacími pulty.


Připravujeme novou metodiku přidělování vyhrazených parkovacích stání

Chceme, aby metodika byla jednoduchá a transparentní tak, aby všichni věděli, kdy mají na přidělení parkovacího místa nárok a kdy ne.

Víme, že pohyb po městě je někdy těžký - vytváříme koncepci pro odstraňování bariér

Zpřístupnili jsme některá problématická místa - do budoucna toto vidíme jako svou prioritu

Připravujeme rekonstrukci bezbariérových bytů, aby byly dostupné byty pro všechny, kteří je na běžném trhu nenalézají.

Podporujeme zvyšování kapacit mateřských škol a dětských skupin v městské části Brno-střed. Podařilo se nám otevřít novou třídu v Mateřské škole pod Špilberkem a podpořit soukromé dětské skupiny, které díky tomu dosáhnou na státní podporu a navýší počet míst v zařízení pro předškolní děti na Brně-střed.