Plníme náš program  


V celém volebním období 2018-2022 zastupovali vaše zájmy naši dva radní. Po celou dobu klademe důraz na podporu školství, sociálních služeb, podporu podnikání a podporu znevýhodněných skupin spoluobčanů - startovací byty pro mladé, družstevní bydlení pro páry a rodiny, domy s pečovatelskou službou pro seniory, kvalitní bytový fond MČ pro všechny, kteří nedosáhnou na vlastní bydlení a soukromý pronájem.

Pracujeme na tom, aby naše město bylo živé a bylo místem, kde chtějí lidé opravdu bydlet. Město, které je přátelské k obyvatelům, město bez bariér, zelené a přívětivé město s možnostmi kulturního vyžití a relaxace.

KDU-ČSL je strana, na kterou se můžete spolehnout.

Nabízíme vám naše kandidátky a kandidáty a podrobný volební program do komunálních voleb 2022. Volební web naleznete zde.

Naše priority v tomto období

Kvalitní školství - dobrá investice

Vnímáme potřeby současných rodičů i reálné možnosti mateřských škol. Chceme proto, aby městská část zřídila dětské skupiny pro děti od dvou let. Chceme pokračovat v započaté masivní rekonstrukci základních škol. Prosadíme vytvoření sítě kvalitních specializovaných škol.
 

Živé město

Chceme prosadit rekonstrukce veřejných prostranství tam, kde si to obyvatelé městské části přejí nejvíce. Spolu s koaličními partnery jsme již prosadili přípravu rekonstrukce nábřeží řeky Svratky. Totéž chceme dosáhnout u řeky Svitavy i dalších lokalit, které nebyly v centru zájmu (Staré Brno, okolí Křenové, okolí nádraží, okolí Cejlu).
 

Bezpečné město bez překážek

Chceme otevřené a přátelské město pro rodiče a děti nejen s kočárkem, Brňany s postižením, kola i koloběžky. Zajistíme nájezdy na schodiště, technická opatření umožnující pohyb osob s postižením, zvýšená nástupiště či bezpečné chodníky.

Zelené město

Chceme, aby v Brně bylo možné žít i v létě. Prosadíme navýšení rozpočtu pro kapitolu - věřejná zeleň. Chceme vrátit do města vodu v podobě vodních prvků, pítek, mlžítek. Chceme aby bylo ve městě více zeleně, která ochladí brněnské ulice (vzrostlé stromy, květiny, porostlé domy ...).